การลงทุนในรถไฟความเร็วสูง

การตั้งข้อสังเกตว่าผู้สังเกตการณ์ยังคงสงสัยว่าโครงการริเริ่มของรัฐบาลจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ โครงการนี้ยังรวมถึงการลงทุนในรถไฟความเร็วสูงซึ่งเชื่อมโยงท่าอากาศยานระหว่างประเทศและเมืองสำคัญสามแห่งเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกันเขากล่าวว่ารัฐบาลต่อไปควรเพิ่มการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรกรรมเป็นสองเท่าประเทศไทยควรผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยว่าชุมชนมีการเคลื่อนไหวช้ามาก นอกจากนี้นายอาเซียนยังชี้ให้เห็นว่าอาเซียนได้สร้างอุปสรรคด้านการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเกี่ยวกับสินค้าประมาณ 6,000 รายการซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก ศุภชิตเรียกร้องให้ไทยผลักดันให้มีการสรุปข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมภูมิภาคซึ่งประกอบด้วย 16 ประเทศ