ขั้นตอนการรักษาด้วยอินวิซาไลน์ invisalign เป็นอย่างไร?

ขั้นตอนการรักษาด้วยอินวิซาไลน์ invisalign เป็นอย่างไร? ปรึกษาปัญหาที่ต้องการจัดฟัน ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าคุณสามารถรักษาด้วยอินวิซาไลน์ได้หรือไม่ หากได้ทันตแพทย์จะทำการถ่ายรูปในช่องปากและใบหน้า เอ็กซเรย์ พิมพ์แบบฟัน และส่งไปยังแลปของอินวิซาไลน์ที่อเมริกาเพื่อดำเนินการ

พูดคุยแผนการรักษาด้วยอินวิซาไลน์ โดยมีภาพ 3D จากคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้คุณเห็นการเคลื่อนของฟันเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ใส่เครื่องมืออินวิซาไลน์ชิ้นที่ 1 จนถึงชิ้นสุดท้าย

รับเครื่องมือ อินวิซาไลน์ โดยที่จะต้องใส่เครื่องมือวันละ 20-22 ชม.(ถอดออกเฉพาะเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน) และเปลี่ยนชุดใหม่ตามลำดับ ทุก 2 สัปดาห์ ต่อเนื่องไปจนจบ ฟันของคุณก็จะค่อยๆเคลื่อนไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นธรรมชาติ

กลับมาพบทันตแพทย์เป็นระยะตามนัดหมาย เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนฟันว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

ข้อดีของอินวิซาไลน์ คืออะไร?
Invisible: คุณสามารถจัดฟันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังใส่เครื่องมือจัดฟันอินวิซาไลน์อยู่
Comfortable: อินวิซาไลน์ เป็นการจัดฟันที่ไม่ต้องติดเหล็กจัดฟันและลวด สาเหตุของการระคายเคืองในช่องปาก อีกทั้งลดระยะเวลาในการปรับตำแหน่งเครื่องมืออีกด้วย
Removable: ถอดง่าย ใส่สบาย เวลารับประทานอาหาร แปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันได้อย่างสะดวก
คุณสามารถดูแผนการรักษาด้วย Virtual 3D ทำให้เห็นภาพการเคลื่อนของฟันอย่างเป็นลำดับต่อเนื่อง เข้าใจง่าย

มีคนไข้สนใจมากน้อยแค่ไหน?
ปัจจุบันมีคนไข้ที่รักษาด้วยอินวิซาไลน์ มากกว่า 2.3 ล้านคนทั่วโลก และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน

ใช้ระยะเวลาการรักษาด้วยอินวิซาไลน์แค่ไหน?
ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหาของแต่ละบุคคล ไม่แตกต่างจากการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น

อายุมากเกินไปที่จะทำอินวิซาไลน์ หรือเปล่า?
สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุเลยค่ะ

ต้องถอนฟันหรือไม่ถ้าจะจัดฟันด้วยอินวิซาไลน์?
ทันตแพทย์ของคุณจะเป็นผู้พิจารณาว่าต้องมีการถอนฟันร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ

การรักษาด้วยอินวิซาไลน์ จะปวดมากหรือไม่?
คนไข้อาจจะรู้สึกอึดอัด ไม่สะดวกสบายเล็กน้อยประมาณ 2-3 วันแรกที่มีการเปลี่ยนเครื่องมืออินวิซาไลน์ชุดใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นคล้ายเป็นแรงกดที่ฟันซึ่งแสดงว่าฟันของคุณมีการเคลื่อนไปตามทิศทางที่วางไว้ หลังจากนั้นก็จะเป็นปกติค่ะ

อินวิซาไลน์ มีผลต่อการพูดหรือไม่?
จากการรายงานของผู้ที่รักษาด้วยอินวิซาไลน์ ส่วนใหญ่จะบอกว่ามีผลต่องการพูดการออกเสียงบ้างในช่วงแรกๆ อาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือใหม่ในช่องปาก เช่นเดียวกับการใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดอื่นๆ ซึ่งมักใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน