ผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ในระยะยาวและขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐบาล แต่ปฏิกิริยาของนักลงทุนในตลาดการเงินมักจะเกิดขึ้นทันที ตลาดการเงินสามารถตอบสนองต่อการเลือกตั้งได้ค่อนข้างมากเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนอาจเพิ่มการลงทุนของพวกเขาซึ่งจะผลักดันราคาของสินทรัพย์เหล่านี้

หากเราพิจารณาผลตอบแทนของดัชนี SET ก่อนและหลังการเลือกตั้งเราจะเห็นว่าผลตอบแทนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการเลือกตั้งเกือบทุกครั้งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย 30 วันก่อนวันเลือกตั้งดัชนีตลาดหลักทรัพย์กลับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8 เนื่องจากนักลงทุนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์กลับมามีกำไรเมื่อความไม่แน่นอนลดลง สามสิบวันหลังการเลือกตั้งดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 7%